PROJEKTIJUHTIMINE Kiviõli projekt ÜF 2015

Kiviõli linna reoveekogumisala ühisveevarustus ja- kanalisatsioonisüsteemi kaasajastamise II etapp


Projekt nr 2.1.0101.10 - 0059
Tellija (vee-ettevõtja):    OÜ Järve Biopuhastus
Töövõtja (ehitustööde peatöövõtja):  OÜ Sinear
Töövõtja partner:     OÜ Astnik Ehitus
Projekteerimise alltöövõtja:    OÜ Eesti Veeprojekt
Ehitus- ja kaevelubade väljastaja:   Kiviõli Linnavalitsus

Tööde kogumaht: 3,3 km joogivee- ja 2,7 km kanalisatsioonitorustikku. Üks reoveepumpla.
Tööde üldine kestus: juuni – november 2015. a.


Projekti eesmärk:

Varustada ühisveevärgi-ja kanalisatsiooniga liitunud inimesi puhta joogiveega ja teenindada kanalisatsiooni võimalikult väikeste kadude, leketega ja kuludega. Luua täiendavaid võimalusi ühiskanalisatsiooniga liitumiseks.
 

Ehitustööd toimuvad järgmistel tänavatel ja tänavalõikudes (V-joogiveetorustik, K-kanalisatsioon):

1) Piiri (Vabaduse – Alutaguse) V+K
2) Piiri (Alutaguse-Kaevurite) V
3) Raudtee (Õpetajate-Vabaduse) V+K
4) Laste (Keskpuiestee – Raudtee) V
5) Õpetajate (Keskpuiestee – Raudtee) V+K
6) Alutaguse (Alutaguse 1 – Piiri) V+K
7) Põllu/Aasa (Põllu 4 – Piiri; Keskpuiestee-Piiri)) V+K
8) Kaevurite (Raudtee – Keskpuiestee) V+K,
9) Uus tn 9-13 (Soo tn – Uus tn) V
10) Keskpuiestee 41 ja 36/38, V+K
11) Pargi (Pargi 4 – Keskpuiestee) V
12) Aasa (Aasa 13 – Keskpuiestee) K
13) Muru (Viru-Keskpuiestee) V+K
14) Viru (Vabaduse – Muru) K
15) Viru (Kauba 1 – Vabaduse) V+K
16) Vabaduse (Vabaduse pst 16 – 23) V
17) Vabaduse (Vabaduse pst 23 - 25) V
18) Kalda (Kalda 63 – Vabaduse pst) V
19) Soo tn 16 ja 16a, V+K
 

Töid tehakse peamiselt tänavatel ja haljasaladel.
Erakinnistute alal tehakse olemasolevate harutorustike ühendamiseks vajalikke ehitustöid, mis eelnevalt kooskõlastatakse kinnistuomanikega. Kooskõlastamist korraldab OÜ Sinear ja OÜ Eesti Veeprojekt.

Soovitused Kiviõli elanikele:

Enne ehitustööde alustamist teatab Töövõtja elanikele kavandatud veekatkestustest. Ehitustööde ajal võib toimuda ootamatuid veekatkestusi, sest vibratsioon võib põhjustada vanade veetorustike purunemist. OÜ Järve Biopuhastus soovitab Teie tänaval toimuvate ehitustööde ajal hoida kodus varuks vähemalt 2-3 liitrit joogivett.
Kõikidest probleemidest ja ettepanekutest palume teatada vee-ettevõtjale OÜ Järve Biopuhastus telefonitsi või e-postiga.

Kõnekeskus 24 h/d: tel 3344 004

E-post: dispetser@idavesi.ee


Rahastamine

Tööde maksumusest tasub ligikaudu 21% OÜ Järve Biopuhastus ja umbes 79 % Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF). ÜF makseid vahendab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.