KODUKLIENT Hinnakiri

OÜ Järve Biopuhastus lisateenuste hinnakiri

  Teenuse liik Ühik Hind Km 22% Hind kokku
TEHNILISED TINGIMUSED JA KOOSKÕLASTAMISEGA SEOTUD TEE​NUSED
  Järve Biopuhastus OÜ esindaja ühekordne väljakutse tööde tegemisel Järve Biopuhastus OÜ torustike kaitsetsoonis kord 101,47 22,32 123,79
  Veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimis- ja ehitusalane konsultatsioon (min.arvestuslik aeg 0,5 tund) h 23,92 5,26 29,18
  Kaardi väljtrükk A4 või A3 formaadis tk 3,72 0,82 4,54

 

VEE- JA KANALISATSIOONITORUSTIKEGA SEOTUD TEENUSED 

       
  Survepesuauto teenus, kanalisatsioonikaevude puhastamine
Väljakutse tasu tööajal
Tööaja tasu 
Reovee purgimine I grupp (miinimum 1m3)
Reovee purgimine II grupp (miinimum 1m3)


Vee sulgemine või avamine Järve Biopuhastus OÜ klientidele

kord
h
m3
m3

kord

134
116
1,3
5,2

12,03

29,48
25,52
0,29
1,14

2,65

163,48
141,52
1,59
6,34

14,68
VÕRGUD VEE- JA KANALISATSIOONITORUSTIKU REMONT
  Lukksepatööd (2-meheline brigaad) h 55 12,10 67,10
  Ekskavaator h 53 11,66 64,66
  Kallur h 59 12,98 71,98
  Liitumispunktide remont kord      
  Kaevude remont kord      
  Remondimaterjal kmpl.      
           
VEEARVESTITEGA SEOTUD TEENUSED
  Veearvesti ekspertiis (arveldatakse kui kliendi kaebus ei leidnud kinnitust-mõõteviga lubatud piires) tk 29,12 6,41 35,53
  Mõõdusõlmes mudapüünise/veefiltri vahetamine tk      
  D 15 mm   27,37 6,02 33,39
  D 20 mm   28,65 6,30 34,95
  D 25 mm   31,69 6,97 38,66
  D 32 mm   36,86 8,11 44,97
  D 40 mm   41,49 9,13 50,62
  D 50 mm   52,41 11,53 63,94
  Mõõdusõlmes kuulkraani vahetamine tk      
  D 15 mm   23,75 5,23 28,98
  D 20 mm   25,30 5,57 30,87
  D 25 mm   31,00 6,82 37,82
  D 32 mm   35,26 7,76 43,02
  D 40 mm   43,94 9,67 53,61
  D 50 mm   53,42 11,75 65,17
  Mõõdusõlmes tagasilöögiklapi vahetamine tk      
  D 15 mm   25,14 5,53 30,67
  D 20 mm   27,06 5,95 33,01
  D 25 mm   32,27 7,10 39,37
  D 32 mm   36,00 7,92 43,92
  D 40 mm   45,17 9,94 55,11
  D 50 mm   53,37 11,74 65,11
  Mõõdusõlme veefiltri puhastus tk 23,97 5,27 29,24
  Veearvesti plommimine tk 9,11 2,00 11,11
  Veearvesti paigaldamine ja äravõtmine suveperioodiks tk 21,09 4,64 25,73
  Dataloggeri paigaldamine  kord 240,00 52,80 292,80
MUUD TEGEVUSED
  Lekkekoha, trasside ja kommunikatsiooni asukoha määramine (min arvestuslik aeg 1 tund) h 78,19 17,20 95,38
  Kaevu kaas (betoonist) tk 22,05 4,85 26,90
  Kaevu kaas (betoonist) koos paigaldusega tk 32,27 7,10 39,37
  Videouuringu läbiviimine (kehtib alates 01.09.2016. a.) h 100 22 122
  Komposti laadimine m3 0,32 0,07 0,39
 

Veeveo teenus
Joogivee vedu 4m3

kord 233 51,26 284,26
  * Väljaspool Järve Biopuhastus OÜ opereerimise piirkonda osutatud teenusele lisandub iga läbisõidetud km eest (arvestatakse alates linnapiirist,edasi-tagasi) km 1,20 0,26 1,46
  ** Teenustööde osutamisel peale tööaega (E - R kell 08.00-17.00) lisandub koefitsent 1,5
*** Teenustööde osutamisel riigipühadel lisandub koefitsent 2,0

 
  Hinnakiri kehtib alates 01.01.2024