12.01.2021 avariiline veekatkestus Ahtmes

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogivee torustiku
avariiga ning avarii tagajärje likvideerimisega on
12.01.2021 kella 09.30- 17.00
Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas
vesi välja lülitatud järgmistel aadressidel:

Estonia pst- 19, 20, 31