08.02.2021 veekatkestus Toila valla Saka külas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et  Elektrilevi OÜ plaaniliste elektrivõrgu
hooldus- ja remonditööde läbiviimise tõttu joogivee pumbajaamas on
08.02.2021 ajavahemikul kella 09.00 – 10.30
vesi välja lülitatud

Toila vallas, Saka küla kõikides majades.