22.02.2021 AVARIILINE Veevarustuse katkestus Sompas


OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogivee torustiku
avariiga ning avarii tagajärje likvideerimisega
on 22.02.2021.a   ajavahemikul kella 13.00- 17.00
vesi välja lülitatud Kohtla- Järve linna, Sompa linnaosas
järgmistel aadressidel:

Kanarbiku tänav
Tulika tänav