29.03.2021 veevarustuse katkestus Jõhvi linnas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveetorustikuga seotud
tööde läbiviimisega on 29.03.2020 kella 09.00- 17.00
vesi välja lülitatud Jõhvi linnas järgmistel aadressidel:

Kaasiku tn- 28, 28c, 28d, 28e.