14.04.2021 veekatkestus Kukrusel

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogivee torustiku
remonditööde läbiviimisega on
14.04.2021  kella 09.00- 17.00
Kohtla- Järve linna Kukruse linnaosas
vesi välja lülitatud järgmistel klientidel:

Paate- 8, 12, 13, 14