19.10.2021 veevarustuse katkestus Kohtla- Järve linna Järve linnaosas ja Toila valla Peeri ja Täkumetsa külades

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses
joogiveesüsteemide hooldustöödega
19.10.2021 kella 09.00 -16.00
on vesi välja lülitatud järgmistel aadressidel:

Kohtla- Järve linna Järve linnaosas
Sinivoore tn- 9, 11, 13, 16
Outokumpu tn- 15, 17, 19

Ning Toila valla Peeri ja Täkumetsa külades

Tööde teostamise ajal võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi veekvaliteedis

Kohtla- Järve linna Järve linnaosas
Toila valla Järve külas