Lüganuse vallas, Sonda aleviku joogivees raua piirnäitaja ületamine

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et Lüganuse vallas, Sonda aleviku
joogivees on ületatud raua piirnäitaja.
Sonda aleviku ühisveevärki suunatud joogivee rauasisaldus ei ületa 0,7 mg/l.


NB! Ülenormatiivne rauasisaldus joogivees ei kujuta tervisele ohtu,  kuid võib muuta vee organoleptilisi omadusi, eelkõige võib kaasneda ebameeldiv maitse ja hägusus, vee kollakas värvus ning pruun sete.
Tervisele võib mõju avaldada vesi, mille rauasisaldus on  rohkem  kui  6 mg/l.Lisainformatsioon Terviseameti kodulehel:

https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/content-editor/vanaveeb/Keskkonnatervis/vesi/joogivesi/Jv_indikaatornaitajad.pdf