20.03.2023- 24.03.2023 võimalikud häired Jõhvi, Lüganuse ja Soonurme veevarustuses

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveesüsteemide
hooldustööde läbiviimisega 20.03.2023- 24.03.2023
võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi veekvaliteedis

Jõhvi linnas
Lüganuse alevikus
Lüganuse valla Soonurme külas