21.03.2023 veevarustuse katkestus Sonda alevikus

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveetorustikuga seotud
tööde läbiviimisega on 21.03.2023 kella 09.00- 16.00
vesi välja lülitatud Sonda alevikus järgmistel aadressidel:

Laane tn- 1, 3, 5