23.03.2023 veevarustuse katkestus Sonda alevikus

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveetorustikuga seotud
tööde läbiviimisega on 23.03.2023 kella 09.00- 16.00
vesi välja lülitatud Sonda alevikus järgmistel aadressidel:

Laane tn- 1, 3, 5, 8, 10, 12
Võsa tn- 2, 4
Puistu tn- 8
Karja tn- 4
Sepa tn- 10, 12, 14, 15, 15a, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26/1, 26/2, 36