22.03.2023 veevarustuse katkestus Varja külas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveetorustikuga seotud
tööde läbiviimisega on 22.03.2023 kella 13.00- 16.00
vesi välja lülitatud Varja külas järgmistel aadressidel:

Marja 2
Side kinnistu
Sireli kinnistu
Varja kauplus