30.05.2023 võimalikud häired Kiviõli, Püssi ja Oru veevarustuses

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveesüsteemide hooldustööde
läbiviimisega 30.05.2023 kell 10:00 kuni 14:00
võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi veekvaliteedis

Lüganuse valla Kiviõli linnas
Lüganuse valla Püssi linnas
Kohtla- Järve linna Oru linnaosas